Wykop studni głębinowej kontra przepisy i pozwolenia

Wykopanie studni głębinowej zajmuje zaledwie kilka godzin. Dużo bardziej czasochłonne może okazać się zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji. W zależności od tego, czy woda czerpana ze studni ma zaspokajać potrzeby gospodarstwa domowego, czy być wykorzystywana do przemysłu lub produkcji, obowiązują odrębne przepisy.

 

pozwolenie na budowęStudnie głębinowe dla odbiorców indywidualnych

Na szczęście dla właścicieli domów jednorodzinnych wykopanie studni głębinowej dla własnych potrzeb jest pod względem formalnym bardzo proste. Odbywa się na uproszczonych zasadach lub w ogóle nie są wymagane żadne dokumenty. Odpowiednie przepisy w tym zakresie określa Prawo budowlane. Zgodnie z nim pokłady wodonośne znajdujące się pod ziemią należą do właściciela działki. Studnia nie może być głębsza niż 30 m, a zużycie wody nie może przekraczać 5m3 na dobę. Taką wodę można użytkować dla potrzeb własnych. W pozostałych przypadkach konieczne będzie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Studnie głębinowe w przemyśle i gospodarstwach rolnych

W przypadku wiercenia studni głębinowych dla gospodarstw rolnych, obiektów przemysłowych czy zakładów produkcyjnych, znajduje zastosowanie Prawo wodne oraz Prawo geologiczne i górnicze. Aktualnie opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego została znacznie obniżona i wynosi około 237,87 zł. Wniosek o takie pozwolenie składa się do jednostki Wód Polskich, która znajduje się najbliżej inwestycji. Wody Polskie informują, że uzyskanie pozwolenia może zająć od jednego miesiąca do dwóch, w bardziej złożonych przypadkach. Zgodnie z prawem studnie głębinowe to urządzenia wodne, na które pozwolenia wydaje się bezterminowo. Dobrze jest znaleźć firmę studniarską, która otacza kompleksową opieką prawną i dokumentacyjną, aby mieć pewność, że wszelkie formalności zostały spełnione.