Wiercenie studni Gorzów Wielkopolski

urządzenia odwiertowe

Wiercenie studni jest jednym z etapów przygotowywania studni. Nasza firma zajmuje się wierceniem studni na terenie Gorzowa Wielkopolskiego, Piły, Poznania, Szczecina oraz Zielonej Góry. Przed rozpoczęciem wiercenia konieczne jest ustalenie odpowiedniego miejsca, w którym docelowo powstanie wybrana studnia. W tym celu należy wykonać specjalne badania geologiczne. Ważne jest też, aby dokonać pomiaru poziomu wód w miejscu, w którym ma zostać wykonane wiercenie studni. Nasi pracownicy dysponują specjalistycznymi urządzeniami i wiedzą techniczną, dzięki którym mogą trafnie ocenić jakość terenu.

Po dokonaniu analizy gruntu konieczne jest właściwe przygotowanie terenu. W tym celu nasi fachowcy oczyszczają miejsce, w którym będzie wykonanie wiercenie i ustawiają maszyny wiertnicze. Wiercenie studni rozpoczyna się od wykonania otworu pod rury osłonowe przy użyciu specjalnych urządzeń wiertniczych. Następnie pracownicy wykonują kolejne wiercenie aż do momentu dokopania się do warstwy wodonośnej. Kolejnym etapem jest oczyszczenie uformowanego otworu z zanieczyszczonej wody i zawiesiny. Tak przygotowany otwór jest podstawą do dalszych prac związanych z budową studni.

Obecnie zajmujemy się realizacją odwiertów :

  • Fi 110
  • Fi 125
  • Fi 165
  • Fi 200
  • Fi 250