Piezometry

piezometr

Piezometr jest urządzeniem, które służy do kontrolowania parametrów wód podziemnych. Ważne jest, aby woda, która będzie wydobywana ze studni była pozbawiona zanieczyszczeń. W tym celu przeprowadza się badania nad jej jakością i czystością przy użyciu piezometru. Urządzenie umożliwia też wykonywanie odwiertów obserwacyjnych na terenach, które są narażone na podtopienie bądź zalanie. Używa się ich także w miejscach, które mogą zostać zanieczyszczone w wyniku działalności gospodarczej.

Piezometr służy też do monitorowania poziomu wody. Dzięki temu w momencie wykrycia nieprawidłowości można szybko zareagować i nie dopuścić do powstania niebezpiecznej sytuacji. Nasi specjaliści zajmują się kontrolowaniem wód przy użyciu piezometru i wykonują odwierty obserwacyjne.

Jak wygląda sporządzanie dokumentacji hydrogeologicznej?

Podczas prac z użyciem piezometru nasi pracownicy sporządzają też dokumentację hydrogeologiczną. Jest ona przygotowywana zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawnymi. Dokumentacja zawiera wyniki badań dotyczące gruntu i wód podziemnych. W dokumentach znajdują się też informacje, takie jak poziom ciśnienia wody, jej gęstość oraz jakość gruntu.