Studnie głębinowe Poznań

studnia głębinowa

Studnia głębinowa jest często traktowana, jako alternatywne źródło wody użytkowej. Buduje się ją także w sytuacji, gdy właściciel działki budowlanej nie ma możliwości przyłączenia sieci wodociągowej lub kosz realizacji jest bardzo drogi. Wykonywane przez nas usługi są odpowiedzią na Państwa potrzeby związane z zapotrzebowaniem na wysokiej jakości wodę użytkową. Proponujemy Państwu fachową pomoc w budowie studni głębinowej. Zajmiemy się każdym etapem budowy, poczynając od zbadania gruntu, wykonania odwiertu, a kończąc na wykonaniu kompleksowej zabudowy studni.

Głębokość studni głębinowej jest uzależniona od miejsca, w którym znajdują się wody głębinowe na planowanym terenie. W sytuacji, gdy warstwa wodonośna jest zlokalizowana dosyć głęboko, specjaliści wykonują odwiert przy użyciu specjalnych maszyn wiertniczych, a następnie wprowadzają do wnętrza otworu rury z filtrem. Niezwykle ważne jest też, aby po zakończeniu budowy studni głębinowej wykonać pompowanie oczyszczające i pomiarowe, za pomocą którego można zmierzyć wydajność studni. Nasi pracownicy podczas wykonywania prac stosują się też do aspektów prawnych, dzięki czemu studnia może legalnie i bezpiecznie znaleźć się na danym terenie.